தமிழ்நாடு பால்புதுமையினருக்கான வரைவுக் கொள்கையைப் பாராட்டியது சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

தமிழ்நாடு பால்புதுமையினருக்கான வரைவுக் கொள்கையைப் பாராட்டியது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் Read More

LGBTQIA+ சொற்களஞ்சியத்தை மாநில மொழியில் வெளியிடும் முதல் மாநிலமாகிறது தமிழகம்

LGBTQIA+ சொற்களஞ்சியத்தை மாநில மொழியில் வெளியிடும் முதல் மாநிலமாகிறது தமிழகம் Read More

இணையரின் பாதுகாப்புக்காக மனு தாக்கல் செய்த தன்பாலீர்ப்பு ஆணுடைய வழக்குரையுரிமையை அங்கீகரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம்

இணையரின் பாதுகாப்புக்காக மனு தாக்கல் செய்த தன்பாலீர்ப்பு ஆணுடைய வழக்குரையுரிமையை அங்கீகரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் Read More

பால்புதுமையினர் உரிமைகள், உறுப்பினர் மசோதாக்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்மை குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார்

பால்புதுமையினர் உரிமைகள், உறுப்பினர் மசோதாக்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்மை குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார் Read More

பால்புதுமையினருக்கான போலிச் சிகிச்சை இந்தியாவில் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது – உயர்நீதிமன்றத்தில் மருத்துவக் குழுமம் பதில்

பால்புதுமையினருக்கான போலிச் சிகிச்சை இந்தியாவில் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது – உயர்நீதிமன்றத்தில் மருத்துவக் குழுமம் பதில் Read More

தமிழ்நாடு அரசின் சொற்களஞ்சியத்தைக் காட்டிலும் பால்புதுமைச் சமூகத்தின் சொற்களஞ்சியத்தைப் பண்பட்டதாகக் கருதும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

தமிழ்நாடு அரசின் சொற்களஞ்சியத்தைக் காட்டிலும் பால்புதுமைச் சமூகத்தின் சொற்களஞ்சியத்தைப் பண்பட்டதாகக் கருதும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் Read More

LGBTQIA+ பதங்களை நெறிப்படுத்தும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிற்காக கருத்துக் கேட்பு கோருதல்

LGBTQIA+ பதங்களை நெறிப்படுத்தும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிற்காக கருத்துக் கேட்பு கோருதல் Read More

திருநங்கை மகளைக் கூலிப்படை வைத்துக் கொலை செய்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தாய் கைது

திருநங்கை மகளைக் கூலிப்படை வைத்துக் கொலை செய்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தாய் கைது Read More