பால்புதுமையினர் உரிமைகள், உறுப்பினர் மசோதாக்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்மை குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார்

Read More

தமிழ்நாடு அரசின் சொற்களஞ்சியத்தைக் காட்டிலும் பால்புதுமைச் சமூகத்தின் சொற்களஞ்சியத்தைப் பண்பட்டதாகக் கருதும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

Read More