இணையரின் பாதுகாப்புக்காக மனு தாக்கல் செய்த தன்பாலீர்ப்பு ஆணுடைய வழக்குரையுரிமையை அங்கீகரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம்

இணையரின் பாதுகாப்புக்காக மனு தாக்கல் செய்த தன்பாலீர்ப்பு ஆணுடைய வழக்குரையுரிமையை அங்கீகரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் Read More

LGBTQIA+ பதங்களை நெறிப்படுத்தும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிற்காக கருத்துக் கேட்பு கோருதல்

LGBTQIA+ பதங்களை நெறிப்படுத்தும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிற்காக கருத்துக் கேட்பு கோருதல் Read More

இந்து திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் ஒருபால் திருமணங்களை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை எதிர்த்து மனு

இந்து திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் ஒருபால் திருமணங்களை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை எதிர்த்து மனு Read More

திருநங்கைகள் நல வாரியக் குழு உறுப்பினர்கள் தமிழ்நாடு முதல்வரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்

திருநங்கைகள் நல வாரியக் குழு உறுப்பினர்கள் தமிழ்நாடு முதல்வரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் Read More

திருநர்களை இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினராக வகைப்படுத்த ஒன்றிய அமைச்சரவை முன் வரைவு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது

திருநர்களை இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினராக வகைப்படுத்த ஒன்றிய அமைச்சரவை முன் வரைவு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது Read More