திருநர்கள் (உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்) மசோதா 2019 குறித்த சம்பூர்ணா பணிக்குழுவின் அறிக்கை

சம்பூர்ணா பணிக்குழு; மொழிபெயர்ப்பு: நாராயணி 26 நவம்பர் 2019-ம் நாள் திருநர்களின் உரிமைக்கு எதிரான மசோதா இந்திய மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டு தற்போது ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மசோதா கடந்த 2019 ஜூலை மாதம் … Continue reading திருநர்கள் (உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்) மசோதா 2019 குறித்த சம்பூர்ணா பணிக்குழுவின் அறிக்கை