சென்னை குயர் இலக்கிய விழா 2020 குறித்த அறிவிப்பு

  சென்னை குயர் இலக்கிய விழா 2020 குறித்த அறிவிப்பினை இங்கு வெளியிடுகிறோம். பல நாட்களாக நமது குயர் சென்னை க்ரோனிக்கல்ஸின் குழுவோடு கலந்து ஆலோசித்த பிறகு இந்த வருட இலக்கிய விழாவை இணையம் … Continue reading சென்னை குயர் இலக்கிய விழா 2020 குறித்த அறிவிப்பு